Θέματα Επαναληπτικών Πανελληνίων ΓΕΛ 2020


Επαναληπτικές Ημερησίων ΓΕΛ - 2020 (νέο σύστημα)

Τα θέματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις θα ανακοινωθούν την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Αρχαία Προσανατολισμού


Ιστορία Προσανατολισμού

Κοινωνιολογία


 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Μαθηματικά Προσανατολισμού

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)


Επαναληπτικές Ημερησίων ΓΕΛ - 2020 (απόφοιτοι - παλαιό σύστημα)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Αρχαία Προσανατολισμού


Ιστορία Προσανατολισμού

Λατινικά


Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση


Μαθηματικά Προσανατολισμού

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)

Βιολογία Γενικής Παιδείας