Θέματα Πανελληνίων Εσπερινών ΓΕΛ 2022


Εσπερινά ΓΕΛ - 2022

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα Απαντήσεις

Αρχαία

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα Απαντήσεις

Λατινικά

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα Απαντήσεις

Ιστορία

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα Απαντήσεις

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Μαθηματικά

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Χημεία

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Φυσική

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις ΚΕΕ

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Βιολογία

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα Απαντήσεις

Χημεία

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Φυσική

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Μαθηματικά

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Πληροφορική

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

Οικονομία

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Σάββατο 18/6/2022

Γερμανικά
Δευτέρα 20/6/2022


Ελεύθερο Σχέδιο
Τρίτη 21/6/2022


Γραμμικό Σχέδιο
Τετάρτη 22/6/2022


Αρμονία
Πέμπτη 23/6/2022


Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων
Παρασκευή 24/6/2022


Μουσική Αντίληψη και Γνώση
Σάββατο 25/6/2022


Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία
Δευτέρα 27/6/2022

Γαλλικά
Τρίτη 28/6/2022

Ισπανικά
Τετάρτη 29/6/2022

Ιταλικά
Πέμπτη 30/6/2022