Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2020


Ημερήσια ΓΕΛ - 2020 (νέο σύστημα)

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία Προσανατολισμού

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Κοινωνιολογία

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ
Παρατήρηση ΕΕΦ για Θέμα Α3
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Σχολια ΕΕΧ
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ
Παρατήρηση ΕΕΦ για Θέμα Α3
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Σχολια ΕΕΧ
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ
Πληροφορική Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Οικονομία Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα Οδηγίες
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Θέματα Αρχείο ήχου


Ημερήσια ΓΕΛ - 2020 (απόφοιτοι - παλαιό σύστημα)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία Προσανατολισμού

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Λατινικά

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΕΜΕ
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΕΜΕ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)
Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα Οδηγίες
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Θέματα Αρχείο ήχου