Θέματα Πανελληνίων Εσπερινών ΓΕΛ 2020


Εσπερινά ΓΕΛ - 2020 (νέο σύστημα)

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία Προσανατολισμού

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Κοινωνιολογία

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ
Παρατήρηση ΕΕΦ για το θέμα Α3
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΧ
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ
Παρατήρηση ΕΕΦ για το θέμα Α3
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΧ
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Πληροφορική Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια
Οικονομία Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα Οδηγίες
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Θέματα Αρχείο ήχου


Εσπερινά ΓΕΛ - 2020 (απόφοιτοι - παλαιό σύστημα)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία Προσανατολισμού

Θέματα

Σχόλια
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα

Λατινικά

Θέματα
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Θέματα

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα


Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Θέματα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)
Θέματα
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα Οδηγίες
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Θέματα Αρχείο ήχου