Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2021


Ημερήσια ΓΕΛ - 2021

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

Αρχαία Προσανατολισμού

Τετάρτη 16/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Ιστορία Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021
Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

Κοινωνιολογία

Παρασκευή 18/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Φυσική Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια ΟΕΦΕ
Χημεία Προσανατολισμού
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις ΚΕΕ
Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Φυσική Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021
Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Χημεία Προσανατολισμού
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια ΟΕΦΕ
Βιολογία Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις ΚΕΕ
Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ
Πληροφορική
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Οικονομία
Τρίτη 22/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Τρίτη 29/6/2021
Θέματα
Γαλλικά
Δευτέρα 5/6/2021
Θέματα
Γερμανικά
Τετάρτη 30/6/2021
Θέματα
Ισπανικά
Τρίτη 6/7/2021
Θέματα
Ιταλικά
Τετάρτη 7/7/2021
Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο
Παρασκευή 2/7/2021
Ζητήματα Οδηγίες
Ελεύθερο Σχέδιο
Πέμπτη 1/7/2021
Ζητήματα
Οδηγίες
Αρμονία
Πέμπτη 8/7/2021
Θέματα
Μουσική Αντίληψη και Γνώση
Παρασκευή 9/7/2021
Θέματα Αρχείο ήχου