Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2021


Ημερήσια ΓΕΛ - 2021

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

Αρχαία Προσανατολισμού

Τετάρτη 16/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Ιστορία Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021

Κοινωνιολογία

Παρασκευή 18/6/2021

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Φυσική Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021

Χημεία Προσανατολισμού
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις ΚΕΕ
Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Φυσική Προσανατολισμού
Τρίτη 22/6/2021

Χημεία Προσανατολισμού
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια ΟΕΦΕ
Βιολογία Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Δευτέρα 14/6/2021

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Τετάρτη 16/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις ΚΕΕ
Σχόλια ΟΕΦΕ
Σχόλια ΕΜΕ
Πληροφορική
Παρασκευή 18/6/2021
Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια ΟΕΦΕ
Οικονομία
Τρίτη 22/6/2021

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Γραμμικό Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο

Αρμονία
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων