Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2012


Ημερήσια ΓΕΛ - 2012

 

Κοινό μάθημα

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

Μαθήματα

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Θέματα Απαντήσεις

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Θέματα Απαντήσεις

Φυσική Γενικής Παιδείας

Θέματα Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

Μαθήματα

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Ιστορία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Λογοτεχνία Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Λατινικά Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

Μαθήματα

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Φυσική Κατεύθυνσης Θέματα
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΑΟΔΕ)
Θέματα
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ - Προγραμματισμός)
Θέματα

 

Μαθήματα

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Φυσική Κατεύθυνσης Θέματα

Χημεία Κατεύθυνσης Θέματα
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα

 

Οικονομία

(επιλογής)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Θέματα
Απαντήσεις

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα
1η διευκρίνιση
2η διευκρίνιση
Σχέδιο
Οδηγίες
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα Οδηγίες
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Θέματα Αρχείο ήχου