Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2022


Ημερήσια ΓΕΛ - 2022

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Λατινικά

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Ιστορία

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Μαθηματικά

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Σχόλια ΕΜΕ

Χημεία

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Φυσική

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Βιολογία

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Χημεία

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Φυσική

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 3/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Μαθηματικά

Δευτέρα 6/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Σχόλια ΕΜΕ

Πληροφορική

Τετάρτη 8/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Οικονομία

Παρασκευή 10/6/2022

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Σάββατο 18/6/2022
Θέματα
Γερμανικά
Δευτέρα 20/6/2022
Θέματα
Ελεύθερο Σχέδιο
Τρίτη 21/6/2022
Θέματα Ζητούμενα
Γραμμικό Σχέδιο
Τετάρτη 22/6/2022
Θέματα Σχέδια
Αρμονία
Πέμπτη 23/6/2022
Θέματα
Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων
Παρασκευή 24/6/2022
Θέματα Αρχείο ήχου
Μουσική Αντίληψη και Γνώση
Σάββατο 25/6/2022
Θέματα Αρχείο ήχου
Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία
Δευτέρα 27/6/2022

Γαλλικά
Τρίτη 28/6/2022
Θέματα
Ισπανικά
Τετάρτη 29/6/2022
Θέματα
Ιταλικά
Πέμπτη 30/6/2022
Θέματα