Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2016


Ημερήσια ΓΕΛ - 2016

(νέο σύστημα)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα

Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Αρχαία Προσανατολισμού

Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Λατινικά

Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Απαντήσεις ΠΕΒ

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΒ

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
(Μαθηματικά Γενικής Παιδείας)
Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΜΕ

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Φυσική Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Απαντήσεις ΕΕΦ

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΕΦ

Χημεία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Απαντήσεις ΕΕΧ

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΕΧ

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΜΕ

Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα
Απαντήσεις
Απαντήσεις ΠΕΒ

Σχόλια ΟΕΦΕ

Ιστορία Γενικής Παιδείας Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΜΕ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)
Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΕΟΕΔΕ

Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα Απαντήσεις
Απαντήσεις ΠΕΒ

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΒ

Ιστορία Γενικής Παιδείας Θέματα Απαντήσεις

Σχόλια ΟΕΦΕ

Σχόλια ΠΕΦ

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά Θέματα
Γαλλικά Θέματα
Γερμανικά Θέματα
Ισπανικά Θέματα
Ιταλικά Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο Θέματα Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο Θέματα
Αρμονία Θέματα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Θέματα Αρχείο ήχου


Ημερήσια ΓΕΛ - 2016

(παλιό σύστημα)

 

Κοινό μάθημα

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

Θέματα Απαντήσεις

 

Μαθήματα

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Θέματα Απαντήσεις

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Θέματα

Φυσική Γενικής Παιδείας

Θέματα

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Θέματα

 

Μαθήματα

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία Κατεύθυνσης Θέματα
Λογοτεχνία Θέματα
Λατινικά Θέματα

 

Μαθήματα

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Κατεύθυνσης Θέματα
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΑΟΔΕ)
Θέματα
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ - Προγραμματισμός)
Θέματα

 

Μαθήματα

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Κατεύθυνσης Θέματα
Χημεία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις

 

Οικονομία

(επιλογής)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Θέματα