Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΕΠΑΛ 2016


Ημερήσια ΕΠΑΛ - 2016

(νέο σύστημα)

Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση

Θέματα Απαντήσεις
Σχόλια ΟΕΦΕ

Μαθηματικά Ι

Θέματα Απαντήσεις
Σχόλια ΟΕΦΕ

 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)
Θέματα

Απαντήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Θέματα Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών Θέματα Απαντήσεις
Προγραμματισμός Υπολογιστών Θέματα Απαντήσεις
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
Θέματα Απαντήσεις
Δενδροκομία Θέματα Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Θέματα


Ημερήσια ΕΠΑΛ - 2016

(παλιό σύστημα)

Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση

Θέματα

Μαθηματικά Ι

Θέματα

 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
(Οικονομία - ΑΟΘ ΙΙ)

 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΑΟΔΕ)
Θέματα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Θέματα Απαντήσεις
Δομημένος Προγραμματισμός
Θέματα Απαντήσεις
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Θέματα Απαντήσεις
Φυτική Παραγωγή
Θέματα
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Θέματα