ΕΠΑ.Λ. - Προγράμματα σπουδών

 

Το Λύκειο, από την Α’ ως τη Γ’ Λυκείου, προετοιμάζει το μαθητή για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επιτυχία στις Εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο κρίνεται από το συστηματικό πρόγραμμα και διάβασμα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Στο φροντιστήριο μας ο μαθητής προετοιμάζεται κατάλληλα από την Α’ Λυκείου τόσο σε γνωστικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο για τις τελικές γραπτές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.

 

Συγκεκριμένα:

Α’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.
Για το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου – ΕΠΑ.Λ.  πατήστε εδώ

 

Β’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.
Για το πρόγραμμα σπουδών της Β’ Λυκείου – ΕΠΑ.Λ.  πατήστε εδώ

 

Γ’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.
Για το πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου – ΕΠΑ.Λ.  πατήστε εδώ