Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2024

Αρχείο ήχου


Ημερήσια ΓΕΛ - 2024

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 31/5/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία

Τρίτη 4/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Λατινικά

Πέμπτη 6/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Ιστορία

Τετάρτη12/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 31/5/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Μαθηματικά

Τρίτη 4/6/2024

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Χημεία

Πέμπτη 6/6/2024

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Φυσική

Τετάρτη12/6/2024

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 31/5/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Βιολογία

Τρίτη 4/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Χημεία

Πέμπτη 6/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Φυσική

Τετάρτη12/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια
Σχόλια ΕΕΦ

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 31/5/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Μαθηματικά

Τρίτη 4/6/2024

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Πληροφορική

Πέμπτη 6/6/2024

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Οικονομία

Τετάρτη12/6/2024

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Τρίτη 18/6/2024
Θέματα
Γερμανικά
Τετάρτη 19/6/2024
Θέματα
Ελεύθερο Σχέδιο
Πέμπτη 20/6/2024
Θέματα
Γραμμικό Σχέδιο
Παρασκευή 21/6/2024
Θέματα
Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
Σάββατο 22/6/2024
Θέματα
Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία
Τρίτη 25/6/2024
Θέματα
Γαλλικά
Τετάρτη 26/6/2024
Θέματα
Ισπανικά
Πέμπτη 27/6/2024
Θέματα
Ιταλικά
Παρασκευή 28/6/2024
Θέματα