Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2023


Ημερήσια ΓΕΛ - 2023

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 2/6/2023

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Αρχαία

Τρίτη 6/6/2023

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Λατινικά

Πέμπτη 8/6/2023

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Ιστορία

Δευτέτα 12/6/2023

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

 

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 2/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Μαθηματικά

Τρίτη 6/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Χημεία

Πέμπτη 8/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Φυσική

Δευτέτα 12/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 2/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Βιολογία

Τρίτη 6/6/2023

Θέματα Απαντήσεις Σχόλια

Χημεία

Πέμπτη 8/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Φυσική

Δευτέτα 12/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

 

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Παρασκευή 2/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Μαθηματικά

Τρίτη 6/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις
Σχόλια

Πληροφορική

Πέμπτη 8/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

Οικονομία

Δευτέτα 12/6/2023

Θέματα
Απαντήσεις Σχόλια

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Σάββατο 17/6/2023
Θέματα
Γερμανικά
Δευτέρα 19/6/2023
Θέματα
Ελεύθερο Σχέδιο
Τρίτη 20/6/2023
Θέματα Ζητούμενα
Γραμμικό Σχέδιο
Τετάρτη 21/6/2023
Θέματα Σχέδια
Αρμονία
Πέμπτη 22/6/2023
Θέματα
Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων
Παρασκευή 23/6/2023
Θέματα Αρχείο ήχου
Μουσική Αντίληψη και Γνώση
Σάββατο 24/6/2023
Θέματα Αρχείο ήχου
Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία
Δευτέρα 26/6/2023

Γαλλικά
Τρίτη 27/6/2023
Θέματα
Ισπανικά
Τετάρτη 28/6/2023
Θέματα
Ιταλικά
Πέμπτη 29/6/2023
Θέματα