Προγράμματα σπουδών Α' Λυκείου ΓΕΛ

 

Με συνέπεια και ευθύνη προτείνουμε στο μαθητή μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση, χωρίς να τον επιβαρύνουμε με περιττές ώρες διδασκαλίας. Έχουμε μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμα της κάθε τάξης και το έχουμε προσαρμόσει έτσι ώστε ο μαθητής να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.

Αναλυτικά, προτείνονται οι εξής ώρες διδασκαλίας:

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

2

Φυσική

2

Αρχαία

(Διδαγμένο κείμενο & Γραμματική - Συντακτικό)

3

Χημεία

2

Σύνολο

14


Σημείωση: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και μέρος του προγράμματος.