Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 2013

http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2013/prosklisi-programma_rsz.jpg
http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2013/afisa+_rsz.jpg
http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2013/prosklisi_rsz.jpg