Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 2012

http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2012/_prosklisi_rsz.jpg
http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2012/afisa_rsz.jpg
http://www.syneirmos.gr/simple-cms/cms_sites/resources/informatique/employ/2012/programma_rsz.jpg